2011/08/05

wpis w bajkowym żurnalu Finn
2011/08/03w żurnalu Wolfann na temat "serce w roli głównej"
napis po łacinie głosi "tam skarb twój, gdzie serce twoje"